Marsjanka1980

6 tekstów – auto­rem jest Mar­sjan­ka1980.

Każdy szu­ka pot­wier­dze­nia włas­nej wartości,
nie każdy w od­po­wied­nich ramionach. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 września 2016, 22:28

Na swo­je wa­dy za­my­ka­my oczy.
Cudze widzi­my na­wet przez zam­kniętą po­wiekę. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 1 grudnia 2015, 20:43

Chwy­tamy za słowa, za­miast wsłuchać się w serce. 

myśl
zebrała 288 fiszek • 8 maja 2013, 06:46

Przy­jaźń to nie obo­wiązek by­cia, ale przy­jem­ność przebywania. 

myśl dnia z 5 października 2015 roku
zebrała 313 fiszek • 1 marca 2013, 21:39

Skłon­ność do wy­wyższa­nia siebie często idzie w parze ze skłon­nością do po­niżania dru­gich. Uro­ki kompleksów. 

myśl
zebrała 171 fiszek • 15 lutego 2013, 07:08

Naj­więcej w nas niewiadomych. 

myśl
zebrała 142 fiszki • 14 września 2012, 17:15
Zeszyty
  • Myśli – Naj­piękniej­sze myśli

  • Wiersze – Naj­piękniej­sze wier­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marsjanka1980

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

28 maja 2017, 22:17Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st Kiedy w mężczyźnie [...]

23 kwietnia 2017, 20:36Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st Piękne ko­biety są cu­dow­ne.  

12 kwietnia 2017, 22:16Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek zro­bisz złego, oby [...]

12 kwietnia 2017, 22:16Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st Nie ma znacze­nia ile [...]

12 kwietnia 2017, 22:15Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st Dla wspa­niałego mężczyz­ny [...]

27 marca 2017, 22:51Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st W nie­dzieli jest ja­kiś [...]

27 marca 2017, 22:49Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st Kto nie chce czy­nić [...]

27 marca 2017, 22:47Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st Serce nie ma li­mitu [...]

12 marca 2017, 20:42Hares sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń to nie obo­wiązek [...]

26 grudnia 2016, 16:29Marsjanka1980 sko­men­to­wał tek­st Moc uko­jenia w opłat­ku. Na­macal­nie. Rodzi­na [...]